Flexleasing beskatningsgrundlag

Flexleasing beskatningsgrundlag er aktuelt, hvis dit firma eller arbejdsgiver flexleaser en bil til dig, der også må bruges privat, så skal du være opmærksom på, at du skal beskattes af fri bil.

Flexleasing beskatningsgrundlag for fri bil, bliver beregnet ud fra en procentdel af bilens værdi, og så bliver der også lagt et miljøtillæg på 7500 kr. til beskatning grundlaget

Kilometer antal der bliver kørt i firmabilen, har ingen betydning for, hvor meget der skal betales i SKAT for fri bil.

Alle udgifter der måtte være til firmabilen såsom: reparationer, service, dæk skifte osv. er alle nogle dit firma eller arbejdsgiver skal betale.

Hvis du får en fri bil af dit firma eller arbejdsgiver, så er det vigtigt at få rettet din forskudsopgørelse, så du ikke får et skattesmæk.  

Hvordan beregnes beskatningsgrundlag på fri bil?

Beskatningsgrundlag bliver beregnet ud fra bilens værdi, og denne værdi bliver fastlagt på to forskellige måder, alt efter om bilen er over eller under 3 år.

    • Er bilen indregistreret for under tre år siden, så bliver beskatningen beregnet ud fra nyprisen og ekstraudstyr.
    • Er bilen indregistreret for over tre år siden, så bliver beskatningen beregnet ud fra handelsværdi. Ved beskatning af fri bil efter 3 år, bliver beskatningsgrundlaget typisk en del lavere, da der sker meget fra nyprisen til handelsprisen på 3 år.

Der er lavet et minimums grundlag på 160.000kr, hvilke vil sige hvis bilens værdi er mindre en 160.000 kr. så vil den i beregningen af beskatningsgrundlaget havde en værdi på 160.000 kr. også hvis bilens værdi reelt er 120.000 kr.

Til at beregne beskatningen på en bil bliver der brugt to beskatningsprocenter, hvilke er henholdsvis 25% og 20%. Er bilens værdi fastsat til mindre eller loig med 300.000 kr. så bliver beskatningsgrundlaget 25% af bilens værdi + miljøtillæg. Hvis bilens værdi er fastsat til mere end 300.000 kr. så vil beskatningsprocenten være 25% op til de første 300.000 kr. og derefter 20% af den resterende værdi + miljøtillæg.

Miljøtillæg bliver beregnet som 150% af den årlige grønne ejerafgift.

Eksempler på flexleasing beskatningsgrundlag